Ürünler

Genel bakış

Başarı = Hız x Değişim

Genel bakış

Dünyada 400 milyon araç ELDOR bileşenlerini kullanmaktadır.

Bunlar dört ana alanı kapsayan ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme konusunda ortak hedefe sahip özel mobilite ürünleridir.

Eldor, araç elektrifikasyonu (hibrit ve elektrikli platformlar) için yanma performansını ve CO2 azaltımını ve etkin ve verimli sistemleri optimize etmeyi amaçlayan bileşenler ve sistemler geliştirmektedir.

Elektrikli araçlar kentsel mobilitenin geleceğidir. Bunu göz önüne alarak, Eldor bir dizi şarj ünitesinden yararlanma imkânı sunmaktadır.

Son olarak, artan enerji ihtiyacına cevap vermek için, Eldor yeni enerjiyi üretmek ve depolamak için en ileri teknik çözümleri geliştirmektedir.