İnsanlar / Kurumsal sosyal sorumluluk

İş arkadaşları

İş arkadaşları

3.436 İŞ ARKADAŞI

ELDOR Grup toplam çalışan sayısı, 31 Aralık itibariyle 3.436'dür.

Eldor iş arkadaşlarının %50’i kadındır.

%

%