İnsanlar / Kurumsal sosyal sorumluluk

Çevresel sorumluluk

Çevresel sorumluluk

Eldor Grup çevre korumasını, şirketin dışa doğru yaydığı karşılığın temel ve asli bir unsuru olarak görmektedir. Bu nedenle, Eldor Grup enerji tasarrufu yapma, atık üretimini azaltma ve malzeme geri dönüşümüne dayalı bir kültürü teşvik etme yoluyla kaynakların verimli kullanımına özen göstermektedir.
Bu tercihler, doğanın korumasını artırarak ham maddelerin daha iyi kullanımı, daha düşük atık üretimi ve CO2 emisyonlarında önemli ölçüde azalma ile sonuçlanmaktadır.